Účastníci sborové přehlíky Okolo Jevíčka - 14. duben 2012 v 15.00 hodin

08.12.2011 09:05
 
  1. Smíšený pěvecký sbor Cantilo Jevíčko
  2. Schola Velké Opatovice
  3. Komorní dětský sbor ZUŠ Lanškroun
  4. Schola Jevíčko
  5. Lanškrounský smíšený pěvecký sbor
  6. Dětský pěvecký sbor Smajlíci ZŠ Jevíčko
  7. Chorus Ostrava, pěvecký sbor při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava - host přehlídky