Informace o přehlídce pěveckých sborů "Okolo Jevíčka"

04.11.2011 11:56

Vážení a milý milovníci sborového zpěvu, vedoucí pěveckých sborů a kroužků, zpěváci,

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a informovat o tom, že 14. dubna 2012 bude v Jevíčku probíhat již druhý ročník nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“, který je organizován smíšeným pěveckým sborem Cantilo z Jevíčka, podporován městem Jevíčko, Základní uměleckou školou v Jevíčku, OS Ze Zámečku do světa a Pardubickým krajem.

               

Hlavním cílem přehlídky je prezentace volnočasových aktivit amatérských pěveckých sborů  Pardubického kraje a sborů působících v přilehlých městech, obcích a regionech/Malá Haná, Moravskotřebovsko, Konicko atd…/, přehlídka je otevřená i pro sbory z jiných míst ČR a zahraničí.

Podpořit tak jejich rozvoj, motivovat k další práci a konfrontovat jejich snažení v příjemné atmosféře sborové přehlídky. Dále považujeme za důležité udržení tradic sborového zpívání v naší oblasti a podporovat takto volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých. Přehlídka je otevřená všem typům pěveckých sborů, jak do počtu zpěváků, tak jeho složení / dětské, mládežnické a pěvecké sbory dospělých/. Dále chceme naší přehlídkou upevnit regionální vazby mezi těmito soubory. Repertoár sboru není žánrově ohraničen. Délka vystoupení je maximálně 15 minut.

            Pokud ve Vašem městě, vesnici nebo na Vaší škole nějaké takové těleso působí, prosíme o předání této informace a našich kontaktů vedoucím těchto souborů nebo sborů. Pokud se nám ozvou, budeme s nimi osobně komunikovat a probírat možnost účasti na naší přehlídce pěveckých sborů „Okolo Jevíčka, ať již na ročníku právě připravovaném nebo na těch dalších.

 

Za organizátora přehlídky

 

Mgr. Luděk Klimeš

Tel: 731 459 069

Email: lukart@lukart.com

Web: https://cantilo.webnode.cz/