Okolo Jevíčka potřetí - Jevíčský zpravodaj

18.12.2013 18:22

Okolo Jevíčka“ potřetí

Letošní ročník sborové přehlídky „Okolo Jevíčka“ zaznamenal podstatné změny v celkové koncepci i ve výběru nových prostor. Samotná přehlídka byla tak rozdělena na 2 části: v jevíčské synagoze zazněly převážně lidové a moderní písně, v kostele Nanebevzetí Panny Marie pak převažovala klasic ká a duchovní hudba. Organizátor – pěvecký sbor Cantilo – usoudil, že méně je někdy více, a omezil počet vystupujících těles na 5. Hosté tímto získali více času pro svá vystoupení.
Akce propukla v sobotu 20. 4. v 16 hodin vsyna goze. Znělkou Signum ji zahájil sbor Cantilo pod taktovkou sbormistra Luďka Klimeše. Po úvod ním slovu moderátora Petra Prossera zazněla ještě píseň Léto, kterou mnozí znají v podání Hradišťa nu. Pro Cantilo ji ale upravil jeden z nejmladších členů sboru, student Gymnázia Jevíčko a Brněn ské konzervatoře Jaromír Gamba. Ještě krátké vysvětlení – záměrem Cantila v letošní přehlídce bylo spíše ustoupit do pozadí a dát o to větší pro stor kvalitním a vzácným hostům. Cantilo totiž připravuje pro jevíčské příznivce velký podzimní koncert, kde zazní nový repertoár (sledujte web sboru www.cantilo.webnode.cz). Ale zpět k přehlídce. Krátkou vsuvkou v programu bylo ocenění významu a přínosu jevíčského rodáka pana Plecha. Sbormistr Luděk Klimeš mu slavnostně předal báseň, kterou speciálně pro něj slo žila paní učitelka Klimešová z Velkých Opatovic.
Jako další zazpívali studenti jevíčského Gymnázia, kteří si říkají 4/4 JeVy (dříve Toilet Group), pod vedením svého sbormistra Jaromíra Gamby. Tento chlapecký vokální kvartet vznikl v roce 2010 z iniciativy spolužáků, jeho věkový průměr se v součas nosti pohybuje na hranici zletilosti. Slyšeli jsme originální a humorné vlastní skladby (Sendvič,
Sportovní...), na jejichž tvorbě se podíleli všichni členové seskupení, dále lidovou Široký hluboký a inspiraci od 4TETu Tears for heaven. Jako třetí se představil vokální sextet Misty z Velké Bystřice. Základ tohoto souboru, který vznikl v roce 2005, tvoří rodina Juráňů. V jeho reperto áru převládají písně z oblasti popu, jazzu, původ ní a-capellové skladby a
písně inspirované tradič ní hudbou Norska a Švédska. Ve svém vystoupení Misty předvedli různorodé skladby – od norské
středověké balady přes známý spirituál Down by the riverside až po „hitovky“ od skupin Eurymtics, Beatles, Queen, Modus a další... K přednos tem souboru patří zvuková pestrost a osobité projevy sólistů.
Závěr první části přehlídky patřil hlavnímu hostu, kterým byl Akademický sbor Žerotín z Olomouce
pod vedením dirigenta Pavla Koňárka. Tento soubor s více než stotřicetiletou tradicí patří k našim špičkám a v zahraničí sbírá mnohá ocenění. Více o jeho činnosti se můžete dozvědět na stránkách www.zerotin.cz. Ptáte se, proč volba padla zrovna na Žerotín? Jak jste se již možná dříve dočetli, někteří členové Cantila jezdí začátkem prázdnin na
Letní sborovou dílnu do Lomnice uTišnova a již po dvakrát se přihlásili do ateliéru klasiky právě pod vedením pana Koňárka – dobré vztahy byly navázány právě zde. Žerotín nepřijel v kompletní sestavě (celkem čítá asi 40 členů), ale silou své ho projevu málem zbořil synagogu. V této části vystoupení zazpíval úpravy lidových písní (Okolo Hradišča, Za tou naší storoličkou...), velký úspěch zaznamenal valčík Wiener Walzerklänge J. Strausse s klavírním doprovodem Daši Briškárové či známá Chattanooga choo choo.
Během asi 15 minutové přestávky měli diváci možnost přemístit se do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde program pokračoval druhou částí. Ani velká zima neodradila četné návštěvníky, kteří si přišli poslechnout hudbu duchovního rázu.
Na úvod vystoupil opět sbor Cantilo se dvěma latinskými písněmi. Následoval program jevíčské Scholy pod vedením Mgr. Petra Pávka, která si připravila také pestrý repertoár počínaje českými skladbami, např. od A. V. Michny, a připomenula nám oblíbenou Nella fantasia E. Morriconeho. Na klavír doprovázela Ivana Svojanovská. Akademický sbor Žerotín zazpíval klasické duchovní písně např.od autorů A. Scarlattiho, J. S. Bacha adalších... Na úplný závěr si všichni vystupující připravili společnou skladbu Va, pensiero z opery G. Verdiho Na bucco, kterou na klavír doprovodila opět paní Briškárová. Při této písni všem běhal mráz po zádech. Děkujeme všem divákům, kteří nás přišli podpořit – vytvořili jste skvělou a uvolněnou atmosféru, na kterou budou všichni zpěváci dlouho vzpomínat! Poděkování patří Petru Prosserovi, který doslova na poslední chvíli zastoupil Jitku Moučkovou a zvládl vše se ctí a humorem jemu vlastním.
Samozřejmě děkujeme účinkujícím, kteří zpívali s ohromným nasazením a radostí a předávali tuto radost dále. Velký dík patří obětavým „Cantilákům“ a rodinným příslušníkům - výbornou organizaci celé akce ocenili všichni pozvaní hosté.
Bohužel letošní přehlídka se potýkala s nedostatkem peněz. Proto musel sbor Cantilo sáhnout do vlastních zdrojů a použít finance původně určené na provoz. Touto cestou děkujeme všem institucím a sponzorům za pomoc finanční či věcnou: senátoru Radko Martínkovi, pod jehož záštitou se přehlídka konala, firmám ERGO s.r.o., ST COM s.r.o.,S-cart, Městu Jevíčko, ZUŠ Jevíčko, MUDr. J. Nádeníčkové, MVDr. E. Kouřilové, Římskokatolické farnosti Jevíčko, Ředitelství VHOSMoravská Třebová, Pohostinství Trojan Jaroměřice, p. Vojtěchu Hebelkovi, Vinotéce Jevíčko a dalším.
Výtěžek ze
vstupného byl také použit na uhrazení některých nákladů, spojených s přehlídkou.
Myslím, že 3. ročník přehlídky „Okolo Jevíčka“ byl velmi úspěšný, co se týká počtu diváků, zvládnuté organizace i mimořádné kvality účinkujících.O jejich spokojenosti svědčí i zápisy v kronice Cantila, které si dovolím na závěr citovat:
„Vokální soubor Misty děkuje za tolik milé pozvání
na festival a vlídné přijetí. Velmi nás potěšila úžasná atmosféra a vděčné publikum.“
„Moc děkujeme za pozvání. Koncerty byly parádní Organizace festivalu byla perfektní, díky pořadatelům!“ Akademický sbor Žerotín
„Díky za krásný festival, rok od roku lepší...“
Schola Jevíčko
„...chlapci z
Jevíčského Vynálezu děkují za svůj okamžik slávy a doufají, že ještě budou Našemu psovi lámat ocas a
dělat Sendviče...“
 
Mgr. Darina Gnipová