Proč se učit noty?

27.07.2011 14:32

Milí přátelé,

během své praxe výuky sólového, komorního a sborového zpěvu různých žánrů od vážné hudby k populární, jsem u dětí, ale i dospělých vypozoroval, že znalost not, vlastně hudební nauky se považuje v oblasti zpěvu za nepotřebnou věc a pouze jen výsadu zpěváků vážné hudby nebo učitelů, kteří zpěváky jen obtěžují nějakou teorií. Zpočátku jsem této módě také podlehl a začal pro ně vytvářet nahrávky, učit je notu po notě, ano, nějak to fungovalo, ale až do okamžiku, kdy začali uvažovat o tom, že se stanou zpěváky nějakého hudebního seskupení, pěveckého sboru, nebo se dokonce zpěvem chtějí živit. Zde totiž jenom hlasové předpoklady a talent nepomůže. Zvláště, jde-li o seskupení, které míří výše než do „místního přeboru“. Kdo dál uspěje? Jen ti připravení a pohotoví. Znalost hudební teorie nebo, chcete-li hudební nauky, se netýká jen teoretické znalosti not, ale i pohotovosti, které zpěvák dojde postupným zvládáním praktických dovedností, rytmických a intonačních cvičení. Není tu přímo nutné zpívat z listu, ale základní znalost hudební nauky by měla být samozřejmostí. A to nejenom to, zpěvák si je po základní orientaci na klávesnici schopen sám přehrát při znalosti not alespoň melodii písně, kterou se potřebuje naučit. Při orientaci v notách by se zpěvák měl naučit alespoň částečně orientovat na klaviatuře, což v dnešní době není při koupi jednoduchých elektrických varhan žádný velký finanční problém.

Pokud mám toto téma uzavřít, podotýkám, že  se Vám bude po zvládnutí základů hudební teorie, pěvecké techniky a orientace na klávesnici lépe v hudebních tématech orientovat, lépe pracovat, budete v klidu a v pohodě. Zpěv Vám půjde lépe od plic a bude Vás více bavit.

Proč? Budete lépe připraveni.