Padesát sborových přikázání

1. Vdechování nosem (jako když voníme k růži), nezvedat při tom ramena! 
2. Vdechovat včas, pokyn dirigenta je již nástupem zpěvu, ne vdechu! 
3. Dbát kultury tónu vždy, ve f i v p ! 
4. Při tvoření tónu vše uvolnit, vyklenout patro!
5. Úsporně pracovat se zásobou dechu! 
6. Se stoupající dynamikou (silou) vědomě snižováním vyrovnávat intonaci, při zeslabování zvyšováním!
7. Neměnit bez pokynu barvu tónu změnou vokálů (a-o-u-e-i) ve slovech textu! 
8. Temné vokály (u,o) snižují samý tón, intonovat výš! 
9. Střídavé tóny (sekundy nahoru či dolů) jasně vychýlit, návrat přesně do původního tónu (dolů méně klesat, nahoru více stoupat)!
10. Tóny při nasazování zpěvu předem v duchu slyšet, pak zpívat! 
11. Nástup hlasu jistý, bez před- a podrážení tónu! 
12. Citlivý tón výše! 
13. Čistě „čistě" ladit trojzvuky (dur 3 nahoru, 5 dolů, moll opačně)!
14. Při zpěvu zpívat, ne recitovat! 
15. Nepolykat začátky a konce slov! 
16. V rytmických útvarech kratší noty musí být pevnější, aby nezanikly!
17. Zesilování a zeslabování tónu vždy mezi notami, ne na notách! 
18. Změny síly zpravidla pozvolna (podle tempa) křivkou, ne strmě! 
19. Cvičením rozšiřovat rozsah hlasu a vyrovnávat jeho sílu ve všech polohách!
20. Intervalové skoky zpívat bez klouzání, čistě! 
21. Spodní tóny větších intervalů zpívat silněji, horní tóny začít slaběji (vyniknou samy)!
22. Vibratem hlasu neroztříštit celou skupinu! 
23. Nikdy nezpívat násilně, neforsírovat! 
24. Čím větší pp, tím víc vynikne bez námahy f! 
25. Vyslovovat tak, že slova jsou vkládána jasně do toku melodie!
26. Sykavky krátké, ne příliš ostré! 
27. Retné souhlásky (b, p, f, m) zvláště na konci slova doslovit!
28. Pomlka často důležitější než nota! 
29. Vyzpívat noty v celých délkách hodnot! 
30. Dýchat účelně a po větších frázích! 
31. Neničit vlastní výkon samostatným taktováním (nohou, rukou, hlavou)!
32. Věnovat dobu zkoušky plnému soustředění na věc! 
33. Před koncertem se soustředit a při koncertu se nerozptylovat pohledem do obecenstva a pozorováním známých!
34. Nastoupit k výkonu s hrdým vědomím umělecké zodpovědnosti! 
35. Reagovat klidně, ale ihned na všechny pokyny dirigenta! 
36. Veškeré opravné připomínky ihned provést a udržet, chyby neopakovat!
37. Prožívat a pochopit hudební dílo a jeho náladu! 
38. Zapsat si zřetelně nejdůležitější vdechy a změny intonace do partu!
39. O part pečovat a neničit jej překládáním! 
40. Nepokradeš partu! 
41. Chodit včas a pravidelně do zkoušek, tak lze zajistit plynulost studia!
42. Mít radost z uměleckého projevu a z příslušnosti k tělesu. Naprosto odmítat jakoukoliv nenávist a zášť k tělesům jiným!
43. Šetřit si sluch a nervy tichým zpěvem! 
44. Získávat mladé nové členstvo s kvalitním hlasem!
45. Propagovat dobře činnost vlastního sboru! 
46. Šetřit svůj hlas, je to vzácný nástroj! 
47. Oblečení vždy volné, aby neztěžovalo pěvecký výkon!
48. Chyby napravovat a nemluvit o nich veřejně, aby se jich „ujala" kritika!
49. Pěstovat družnost za jediným cílem uměleckým. Jen svorná sborová rodina dosáhne uměleckých úspěchů.
50. Být dobrým člověkem, neboť hudba je jen pro dobré lidi!