Sbormistři

Vedení sboru od r. 2020

 

Martin Kouřil, dipl.um. /*1978/

 • sbormistr a zakládající člen sboru Cantilo
 • umělecký vedoucí, korepetitor a pianista
 • absolvent gymnázia  Jevíčko, brněnské kozvervatoře v oboru hra na klavír
 • učitel oboru hry na klavír, klávesy, akordeon na ZUŠ Jevíčko
 • aktivní člen sboru Cantilo v letech 2009 - 2019
 • kontakt:    +0420 777 340 147 , martinkouril@gmail.com
 •            

 

Vedení sboru od 2009 - 2019

 

Mgr. Luděk Klimeš /*1962/

 • sbormistr a zakládající člen sboru Cantilo
 • umělecký vedoucí, hudební složka sboru
 • absolvent UP Olomouc
 • kontakt:   +0420 731 459 069 , lukart@lukart&gmail.com

Sbormistrovskou průpravu získal na UP Olomouc u prof. Leoše Švagery. Dále jako zpěvák v PSMU/prof. Lubomír Mátl a Prof. Lumír Pivovarský/, PS Slezská Ostrava /Jan Spisar/.

 • Matiční gymnázium Ostrava /1993-94/
 • Sbormistr smíšeného sboru Fermáta/1995-2004/
 • dětského oddělení ZUŠ v Moravské Třebové/2000-2004/
 • komorního smíšeného sboru Vivo et canto/2004-2007/
 • spoluzakladatel a umělecký vedoucí 4 ročníků sborové přehlídky "Moravskotřebovské arkády/2000-2004/
 • spoluzakladatel a umělecký vedoucí sborové přehlídky "Okolo Jevíčka" /doposud/

 

 

Literatura a odkazy 

 1. Slovník českých sborových dirigentů, který vydala Unie českých pěveckých sborů a Sdružení sborových dirigentů ve spolupráci se serverem SBOR.CZ.