1. ročník sborové přehlídky "Okolo Jevíčka" 2011

 

Milí přátelé, zpěváci, sbormistři, hudebníci a milovníci hudby vokální,

 

přehlídka pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“ si klade za cíl navázat na tradici sborových setkání v regionu Malá Haná a Moravskotřebovska na jejichž pomezí se pořadatelské město nachází.. V Jevíčku se totiž konaly přehlídky pěveckých sborů s názvem „Křičkovo Jevíčko“. Historie sborového zpěvu v našem regionu je však daleko širší. Například spoluzakladatelem prvního pěveckého sboru Ctibor v Jevíčku byl sbormistr František Křička/*Uhřice 1848- Vídeň 1891/, otec slavných bratrů Jaroslava a Petra Křičkových. Ve Velkých Opatovicích byl založen sbor Hlahol a pamětníci by si jistě vzpomněli na další pěvecké sbory v našem okolí.

Mnohé sbory pyšnící se slavnou minulostí již dnes neexistují, což je přirozený vývoj, ale za to sborový zpěv je tu stále. Další nadšenci, hudebnici a  kantoři pracují s novými pěveckými sbory. V roce 2011 máme jenom v Jevíčku dva sbory chrámové, dále komorní smíšený sbor „Cantilo“ založený v roce 2009 a dva přípravné sbory dětské.

Sbor Cantilo se rozhodl oslovit  pěvecké sbory v našem regionu a zorganizovat pro ně první ročník přehlídky s názvem „Okolo Jevíčka“. Společně s podporou města Jevíčka a Základní umělecké školy v Jevíčku se první ročník uskutečnil 10.dubna 2011 za účasti 120 zpěváků s celkového počtu 7 sborů.

Účastníci a sponzoři 1. ročníku sborové přehlídky "Okolo Jevíčka"

 

Fotogalerie Okolo Jevíčka

 

Program

Dětský přípravný sbor Rolnička – sbormist Luděk Klimeš

Pásmo lidových písní „Cestujeme“ – sestavil Pavel Jurkovič, klavírní doprovod Martin Kouřil

Dětský pěvecký sbor Smajlíci

Sbormistr a vedení sboru: Mgr. Blanka Mauerová, Mgr. Jana Hřebecká, Mgr. Iva Ptáčníková

 

lidová píseň                                                         Kukačka kuká                                                                                          

lidová píseň                                                         Až já pojedu přes ten les                                  

autora neznáme                                                 Duhová brána                                                                                           

lidová píseň                                                         Tancuj, tancuj                                                                                          

Pavel Novák                                                       Zvonky                                                                                   

lidová píseň                                                         Spadla z višně                                                                                           

Suchý/Šlitr                                                           Marnivá sestřenice

Smíšený pěvecká sbor Cantilo – sbormistr Luděk Klimeš

Amazing grace – spirituál

David a Goliáš – arr. Václav Pokorný

Go down Moyzes – arr. Tomáš Vespalec 

Okolo Jevíčka – úprava Josef Jochec, solo zazpívá Lucie Badalová 

V domě straší duch – arr. Václav Pokorný 

Blackbird - Beatles 

Toulavý zpěváci – Šlitr+Suchý, klavírní doprovod Martin Kouřil

Chrámový sbor Městečko Trnávka – sbormist Stanislav Škeřík

 

Ó spasitelná hostie – chorál z 15.století, pro smíšený sbor upravil Bohuslav Korejs

Hle, jak umírá spravedlivý – František Picka

Ó hlavo Krista Pána – Johan Sebastian Bach

Ave Maria – Jacob Arcadelt

Smíšený pěvecký sbor Leoš z Boskovic– sbormistr Martin Nerud

 

Leoš Janáček: Ty ukvalsky kosteličku, hej!

Kryštof Harant: Sanctus

úprava lidové: Byl jeden gajdoš

Antonín Tučapský: Pater mi

Bohuslav Martinů: Hej! Máme na prodej

Petr Eben: Stálá láska

úprava lidové: Tancuj, tancuj

 

Chrámový sbor Jevíčko - sbormistr Petr Pávek

 

Božanův kancionál - Zdrávas Maria Panno

G.Caccini - Ave Maria

A.Dvořák- Eja Mater(Stabat mater)

J.S.Bach  - Psalite Deo

Mládežnický pěvecký sbor Vanovice – sbormistr Kamil Vystavěl

 

Právě teď je chválit Pána čas, úprava Kamil Vystavěl

Oči všech se upírají, Petr Eben

Ty jsi svatý

Daniel, spirituál, úprava Kamil Vystavěl

Poletím...

 

Schola Jevíčko – sbormistr Petr Pávek

 

O.Tichý -  Matičko Boží

Ennio Morricone- Nella fantasia

Gordon Young- Alleluja

LennyLeBlanc/Paul Baloche - Above All

G.F.Händel- Alleluja

 

Smíšený pěvecký sbor Fermáta z Moravské Třebové – sbormistr Antonín Havelka

 

Dindirin – anonym, španělské villancio 16. stol. (1´30´´)

Ecce homo – Howard Gooddal  (1´10´´)

Je ne l´ose dire – Pierre Certon (+1572) (1´15´´)

Adon olam - melodie Uzi Chitman, text: ranní modlitba, upr. Tomáš Novotný (4´20´´)

Otče naš (staroslověnsky) - Nikolai Kedrov  (2´30´´)

Viva tutte le vezzose - Felice Giardini (1´15´´)

In This Heart - Sinnéad O´Connor  (2´50´´)

V kolaji voda (1´50´´)

Oh When The Saints (1´30´´)        při této písni odcházíme