8.ročník sborové přehlídky Okolo Jevíčka

sobota 7. dubna 2018 v 17.00  - synagoga Jevíčko

 

 ÚČASTNÍCI:

1.      Vzdušné zámky Brno

2.      Joung voices Moravská Třebová

3.     Appendix Litoměřice

4.     Cantilo Jevíčko

 

Společné písňe: Okolo Jevíčka, Ach synku

8. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka - článek do Zpravodaje

Přehlídka pěveckých sborů Okolo Jevíčka  je  zařazena k významným kulturním akcím města Jevíčka. Celou přehlídku organizují členové sboru Cantilo za podpory města Jevíčka.

Přehlídku zahájil znělkou „Musica“  hostující sbor Cantilo pod vedením Luďka Klimeše. Následně zaplněnou synagogu přivítala moderátorka celého koncertu  Jitka Moučková, aby v závěru svého úvodního slova oznámila provedení  mše významného hudebního skladatele Zdeňka Lukáše "Missa brevis".

Dalším souborem, který vystoupil v první polovině,  byl kvartet zpěváků  z Brna pod názvem "Vzdušné zámky". Čtyřčlenný vokální soubor  se prezentoval širokým spektrem skladeb zejména z éry 30. až 50. let minulého století, kde za doprovodu kytary a nebo klavíru svého uměleckého vedoucího Pavla Vorla, navodil atmosféru slavného období žánru trampské písně, a to prosím čtyřhlasně.

Jako další host se představil sbor studentů "Young Voices" z Moravské Třebové, pod vedením Petry Burdové. Mladí chlapci a děvčata měli na repertoáru vícehlasé  populární  skladby, které  vkusně proložili klasickými  církevními písněmi. Uvedli bychom  alespoň známou skladbu pro sólo a sbor "Pie Jesu".

Na úvod druhé části vystoupil opět sbor Cantilo, se skladbami „ V domě straší duch“ , kterou složil Jaroslav Ježek a otextoval Voskovec s Werichem. Další skladba "Blackbird",, skupiny The Beatles možná někomu navodila cvrlikání kosa, a nebo příchod jara. Tečkou za vystoupením Cantila byla židovská píseň "Ósé shalom", kterou znamenitě doplnil svým doprovodem, na klarinet Jaromír Gamba.

Zlatým hřebem druhé části a snad i celého programu, bylo vystoupení našich

hostů z Litoměřic, souboru "Appendix".  Jejich originální projev byl  vyvrcholením celého koncertu, "třešničkou, na dortu" tohoto

zdařilého setkání. Svým vystoupení  dokázali, že humor a láska ke zpěvu se

nevylučují, a že koncert může mít i jinou než běžnou formu. Velice brzy navázali kontakt s publikem a vtáhli ho doslova do děje. Vše navíc humorně komentoval jejich umělecký vedoucí a zároveň tvůrce všech aranžmá  Jakub Kacar.

Na závěr se všechny zúčastněné soubory spojily. Nejprve ve  společném provedení sborové úpravy regionální písně  Josefa Jochece s názvem, "Okolo Jevíčka". Potom při vyvrcholení celého večera při společném provedení  oblíbené písně TGM, "Ach synku, synku, ...", kdy zpívala celá synagoga.

„Byla to zdařilá tečka,  která zároveň předznamenala oslavy  stého výročí  vzniku samostatné republiky“, jak ve svém poděkování uvedl starosta Jevíčka    Dušan Pávek.

Jsem přesvědčeni, že se letošní  8. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka se povedl, pobavil a obohatil publikum o nevšední hudební zážitky. Přivedl dohromady partu nadšených zpěváků, kteří by se asi nikdy nesetkali,

 a kteří odjížděli nadšeni pohostinností organizátorů  a obdařeni otevřeným srdcem jevíčského publika.

Děkujeme městu Jevíčko za podporu celé přehlídky, organizátorům přehlídky za dobře odvedenou práci a vás milý čtenáří srdečně zveme na další slavnostní koncert všech pěveckcý sborů a jejich hostů, kteří k nám zavítají v příštím roce v rámci přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka.