2. ROČNÍK SBOROVÉ PŘEHLÍDKY "OKOLO JEVÍČKA"

08.12.2011 09:01

 

Přehlídka pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“ je organizována smíšeným pěveckým sborem Cantilo z Jevíčka, podporována městem Jevíčko, Základní uměleckou školou v Jevíčku, OS Ze Zámečku do světa a Pardubickým krajem.

Hlavním cílem přehlídky je prezentace volnočasových aktivit amatérských pěveckých sborů  Pardubického kraje a sborů působících v přilehlých městech, obcích a regionech/Malá Haná, Moravskotřebovsko, Konicko atd…/, přehlídka je otevřená i pro sbory z jiných míst ČR a zahraničí. Dále pak podpora  jejich rozvoje, motivovace k další práci a konfrontace jejich snažení v příjemné atmosféře sborové přehlídky. Dále považujeme za důležité udržení tradic sborového zpívání v naší oblasti a podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých. Přehlídka je otevřená všem typům pěveckých sborů, jak do počtu zpěváků, tak jeho složení / dětské, mládežnické a pěvecké sbory dospělých/. Dále chceme naší přehlídkou upevnit regionální vazby mezi těmito soubory. Repertoár sboru není žánrově ohraničen. Délka vystoupení je maximálně 15 minut.

Termín sborové přehlídky je 14. duben 2012/sobota/ v 15. 00 hodin

Pozvání přijaly tyto pěvecké sbory:

 
Dětský pěvecký sbor Smajlíci ZŠ Jevíčko
 
Komorní dětský sbor ZUŠ Lanškroun
 
Lanškrounský smíšený pěvecký sbor
 
Schola Velké Opatovice
 
Schola Jevíčko
 
Smíšený pěvecký sbor Cantilo Jevíčko
 
Chorus Ostrava, pěvecký sbor při Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava
- host přehlídky