Adventní koncert ve Velkých Opatovicích

10.12.2012 09:06

Vážení a milí zpěváci,

 

nedělní vystoupení našeho sboru Cantilo společně s Cantor brass ZUŠ Jevíčko mělo zvláštní atmosféru. Jednotlivé tóny zaznívající v "zámecké lodi"Kartografického centra se linuly v nádherné harmonii a zaznívaly jako v katedrále. Čas adventní v srdcích lidí zažehl světélka, která se spojila v teplo. Tato energie se potom spojila v krásu, mír a pohodu. Její působení museli pocítit všichni přítomní. Byla to aura, která nás chránila od všeho zlého. Když si každý jednotlivec uvědomí čeho je schopen a spojí se s dalšími ve jménu pokoje, dobra, radosti, lásky a krásy nemůže být na světě špatně. Přeji Vám, aby jste potkávali co nejvíce takových lidí jako jste Vy a i nadále vytvářeli to, co je kolem nás přirozené a co dělá člověka člověkem.

Luděk