Dubnová přehlídka „Okolo Jevíčka“ v nové koncepci

29.01.2013 15:09

Vážení přátelé, milí čtenáři,

sborová přehlídka Okolo Jevíčka v roce 2013 dozná významných změn, se kterými bychom se s Vámi chtěli podělit. Při dozpívání poslední písně předešlého ročníku jeho organizátor, smíšený pěvecký sbor Cantilo, samozřejmě svými plány myslel již na ročník budoucí. Ano, čas plyne, a tímto Vás srdečně zveme na 3. ročník, který se uskuteční 13. Dubna 2013 a o jehož podrobném průběhu budete informováni na těchto stránkách a plakátech.

I organizátoři přehlídky si uvědomují, že není tak těžké přehlídku uskutečnit, tak jako její úspěch zopakovat v dalších ročnících, udělat ji zajímavější a přitažlivější pro diváka a účinkující. Sáhli jsme proto k podstatné změně. V letošním ročníku se pozvané pěvecké sbory, společně s našimi jevíčskými, zazpívají v nových koncertních síních. Bude to nově zrekonstruovaná městská synagoga a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. Tímto se otvírají nové možnosti interpretace písní v různých prostředích pro zpěváky a nové akustické podněty pro posluchače. Budou tedy probíhat na sebe bezprostředně navazující koncerty, které přinesou hudební a zvukový zážitek ve dvou rovinách. Duchovní a řekněme té populárnější. Plánujeme, že časový sled celé přehlídky se nám vměstná do dvou hodinových koncertů jen s krátkou přestávkou na přemístění ze synagogy do kostela. Určitě tuto změnu přivítají alespoň ti, kterým bylo dlouhé sedět více jak tři hodiny na jedné židli.

Koho na letošní přehlídce uvidíme? Naše hlavní vize podporovat zejména jevíčské zpěváky a sbory zůstává nezměněna, proto to jsou hlavně jevíčská seskupení:

Schola Jevíčko - chrámový sbor Jevíčko

4/4 JeVy - chlapecký vokální kvartet složený z žáků Gymnázia  Jevíčko

Cantilo - smíšený pěvecký sbor z Jevíčka

Jako hosté se nám představí:

 Misty - komorní pěvecký vokální soubor Velká Bystřice

Akademický sbor Žerotín - smíšený pěvecký sbor z Olomouce

Chtěl bych se alespoň krátce zmínit o našich pozvaných sborech.

Komorní sbor Misty vedou úžasní a charizmatičtí manželé Juráňovi. Těleso je doplněné o rodinné příslušníky- jejich dcery a mužskou složku. Každý z nich je výborný zpěvák, který je schopen vystupovat i jako sólista. Společně vytváří úžasný celek mladých hlasů a vřele doporučuji si je poslechnout. Uslyšíme je v synagoze a připravili si pro nás velice zajímavý program. . Mohou zaznít některé z těchto skladeb: Det lisle banet (norská),Down by the riverside (spirituál),Barbara Ann (Beach Boys) ,Sweet dreams (Annie Lennox)
In my life (The Beatles), Goodbye (Pink Floyd),Everybody needs somebody to love (Solomon Burke) ,Pozhasínané (Modus), Crazy little thing called love (Queen) ,Misty (standard) ,Dobbins Flowery Vale (irská lidová).

Akademický sbor Žerotín vznikl v roce 1880 v Olomouci a záhy po svém vzniku se stal jedním z nejdůležitějších organizátorů národního kulturního života na území Moravy. Dnes má AS Žerotín asi 40 členů. Jeho repertoár zahrnuje tvorbu všech slohových období, stejně jako úpravy spirituálů, lidových i populárních písní. Významnou část repertoáru tvoří díla českých autorů 20. století jako jsou B. Martinů, J. Novák, A. Tučapský nebo P. Eben. Od roku 1999 pracuje AS Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc. Pravidelně účinkuje při provádění vokálně – instrumentálních děl (např. Mozart: Requiem, Salieri: Requiem, Rossini: Stabat Mater, Britten: St. Nicolas, Gershwin: Porgy and Bess, Orff: Carmina Burana, Dvořák: Stabat Mater, Stravinskij: Žalmová symfonie, Poulenc: Gloria ad.). Kromě mnoha koncertů v České republice vystupoval sbor např. v Belgii, Nizozemí, Německu, Španělsku, Slovensku, Řecku, Itálii nebo Chorvatsku. Od roku 2004 se činnost sboru rozšířila i o spoluúčinkování v operních inscenacích Moravského divadla Olomouc. V čele sboru stojí sbormistr Pavel Koňárek, sbormistr ND v Brně.

Mohu Vám prozradit, že všichni účinkující se Vám společně představí v závěrečné společné skladbě celé přehlídky, která zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. A která to bude? To je překvapení, máte se na co těšit.

 

Luděk Klimeš

sbormistr pěveckého sboru Cantilo